We zijn momenteel bezig met technisch onderhoud
");*/ /**************************************************/ /* Op alle bestanden in deze en bijgesloten mappen*/ /* rust copyright en intelectueel eigendom */ /* voor M.H.F.M. Zwaneveld. Voor vragen over dit */ /* dit eigendom kunt u emailen naar */ /* martin@tmpldesign.nl */ /**************************************************/ include "inspire/header.php"; if($_REQUEST[page]){ $element = $cms->elementFactory($_REQUEST[page]); $cms->getColom($_REQUEST[c]); $cms->getContent($_REQUEST[cid]); }elseif($_REQUEST[cid]){ $cms->getColom($_REQUEST[c]); $cms->getContent($_REQUEST[cid]); if($cms->content->record[connected_element] == "" && $_REQUEST[id]){ $element = $cms->getSubContent($_REQUEST[id]); }else{ $element = $cms->getContent($_REQUEST[cid]); } }elseif($_REQUEST[c]){ $element = $cms->getColom($_REQUEST[c],true); }else{ $element = $cms->getColom(1,true); } $seo = $element->getSeo(); $seo = ($seo?$seo:$cms->colom->getSeo()); $element->dataprocess(); if(!$element->overwriteindex) include "inspire/html/index.php"; else include "inspire/html/".$element->overwriteindex.".php"; ?>